LOGDENT Clear Aligner Clear Aligner Clear Aligner
Strona główna

 

Regulamin

1. Adminstratorem i właścicielem serwisu jest IBIZ sp. z o.o.

2. Dostęp do serwisu jest wolny i nie wymaga rejestracji. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne ze akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Zamieszczone w serwisie treści dotyczące metody Clear Aligner  mają charakter informacyjny, edukacyjny oraz promujący tę metodę i nie stanowią oferty ani zachęty do zakupu produktów lub usług medycznych. Decyzję o zastosowaniu tej metody podejmuje lekarz w uzgodnieniu z pacjentem, a terapia musi odbywać się pod kontrolą lekarza.

4. Zamieszczone w serwisie informacje medyczne nie służą do samowolnego diagnozowania stanu zdrowia i nie zastępują specjalistycznej porady lekarskiej. 

5. Korzystanie z serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika serwisu. IBIZ sp. z o. o. nie będzie ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje lub działania podjęte w oparciu o informacje znajdujące się na tej stronie, ani też z tytułu jakichkolwiek innych szkód. IBIZ sp. z o. o. nie będzie również ponosić odpowiedzialności za ewentualne szkody, straty, utracone zyski lub inne szkodliwe skutki korzystania z serwisu poniesione przez Użytkownika albo przez osoby trzecie wskutek działania Użytkownika serwisu wynikającego z treści w nim zawartych.

6. Dane udostępnione przez użytkowników w formularzach kontaktowych i zamówieniowych są wykorzystywane w celach kontaktowych lub związane są z realizacją zamówień. Skorzystanie z formularza kontaktowego lub zamówieniowego  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie z tych danych przez IBIZ sp. z o.o. zgodnie z ich przeznaczeniem.

7.  IBIZ sp. o.o.  nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika serwisu wynikające z nieznajomości niniejszego Regulaminu.

8.  IBIZ sp. z o.o. (LOGDENT Technology) nie prowadzi gabinetów stomatologicznych i ortodontycznych i nie udziela porad medycznych. Szyny Clear Aligner są wytwarzane wyłącznie na zamówienie podmiotów świadczących usługi stomatologiczne i ortodontyczne.

9. IBIZ sp. z o.o.nie odpowiada za zastosowanie i stosowanie opisanych w serwisie terapii,  a także nie odpowiada za stosowanie produktów medycznych oferowanych w serwisie, gdyż podstawą ich stosowania musi być konsultacja lekarska lub farmaceutyczna.